CVSE1-P20-RA Färg- och närvarodetektion
Inbyggd belysning och teach-in ger kort installationstid. Givaren kontrollerar exempelvis närvaro av detalj, etikett eller tryck på etikett (för OCR se kamerasystem MVS).
 • Färg- och närvarodetektion
 • 16 programmerbara färginställningar
 • Arbetsavstånd 90 – 150 mm
 • Avsökningsyta 40 x 50 till 65 x 75 mm
 • Inbyggd vit LED-belysning
 • IP67
 • Utgång: PNP
 • Extern trigg-ingång: 1 st
 • Ingångar för externt programval: 4 st
 • Zoom-funktion
 • Utöka med extern belysning OPB, OPPD

Manual/Datablad
Katalog
Applikationsexempel

MVS Visionssensor
Högpresterande visionssensor där upp till tre kameror kan kopplas till samma kontrollbox. Varje kamera har inbyggd visionsprocessor för individuell bildbearbetning. Responstiden påverkas inte oavsett om en, två eller tre kameror används samtidigt. All programmering kan göras direkt i kontrollboxen eller via PC. Kontrollboxen har touchskärm och lättförståelig menyhantering. Tre olika kameror beroende på applikation, PM (färg/mönster matchning), EM (längdmätning, kanträkning) och OCR (inspektion av text mm).
 • Hög upplösning 512x256 (PM och EM) resp. 1024x1024 (OCR2)
 • 4,3” LCD touchskärm
 • Separat kamerabelysning med matning från kontrollboxen
 • Omgivningstemperatur (drift): 0-50° C
 • Skyddsklass: IP50(kamera), IP20 (kontrollbox)
 • Stort tillbehörsprogram med linser, belysning mm

Datablad
Applikationsexempel

LED Belysning för visionssensorer
Rätt belysning är en förutsättning för visionssensorns funktion. Viktigt är också att ha rätt monteringsvinkeln för att undvika reflexer. LED belysningen kan erhållas med vitt, rött eller blått ljus beroende på bakgrundsfärgen. Även IR- och UV-ljus.
OPB-Serien
Ny serie rektangulär LED belysning med 15 mm bredd. Kan erhållas i längder från 50 mm till 300 mm. Belysningen är 3 ggr starkare och mer kostnadseffektiv än konventionell belysning.
Datablad

OPPD Belysningsstyrning
Mycket kompakt belysningsstyrning med display. Synkronisering med kontrollingång och PWM. Kan monteras på panel eller DIN skena. Matningsspänning 24 VDC (samma som till MVS kamerans kontrollbox).
Datablad